قوانین و مقرراتقوانین و مقررات

ماده ۱ ; تعاریف و اصطلاحات اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

۱-۱- مشتری: افرادی که در اپلیکیشن(خدمات ایلام؛هلپر) اعلام نیاز به خدمات کرده اند.

۲-۱- متخصصین: افرادی که در اپلیکیشن(خدمات ایلام؛هلپر) برای انجام خدمات اعلام آمادگی کرده اند.

۳-۱- کاربر: شخصی است که با فناوری ارتباطی به اپلیکیشن(خدمات ایلام؛هلپر) متصل و از خدمات نرم افزاری(خدمات ایلام؛هلپر) بهرمند می‌شود.

۴-۱- کاربران: مشتری ها.

۵-۱- شرکت: ارائه دهندۀ سرویس(خدمات ایلام؛هلپر).

۶-۱-(خدمات ایلام؛هلپر) : سرویسی که شرکت(خدمات ایلام؛هلپر) ارائه می‌دهد.

۷-۱- حساب کاربری: حسابی است که افراد برای استفاده از سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) در نرم‌افزار(خدمات ایلام؛هلپر) ایجاد کرده‌اند.

۸-۱- اعتبار: مبلغی است که کاربران در حساب کاربری خود جهت استفاده از سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) دارند.

۹-۱- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران (مشتری ها) در اختیار(خدمات ایلام؛هلپر) قرار داده می‌شود مانند شماره تماس، اقامتگاه، پست الکترونیکی و غیره.

ماده ۲ ; استفاده از(خدمات ایلام؛هلپر)

۱-۲- متخصصین متعهد می‌شوند در حین ارائه خدمات(خدمات ایلام؛هلپر) از استعمال دخانیات و هرگونه فعالیت نامتعارف که موجب آزردگی مشتری شود امتناع کنند.

۲-۲- با استفاده از سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) کاربر می‌پذیرد که از(خدمات ایلام؛هلپر) برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکند. کاربر حق ندارد اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست همراه داشته باشد.

۳-۲- کاربر مشتری متعهد است در صورت داشتن هرگونه تقاضای نامتعارف و هر گونه پرنده یا حیوانات دیگر در منزل، موضوع را قبل از توافق بر انجام کار به کاربر (خدمات ایلام؛هلپر) اعلام کند در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست خدمت و عزیمت متخصصین(خدمات ایلام؛هلپر) به نقطه مبدا، مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) سفر بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده برعهدۀ مشتری است.

۴-۲- کاربر متعهد می‌شود هیچ‌گاه از سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) به صورتی که به(خدمات ایلام؛هلپر) یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکند.

۵-۲- کاربر می‌پذیرد که(خدمات ایلام؛هلپر) ممکن است از ارسالSMS پیامک به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربر می‌تواند درخواست کند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرد که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از سرویس با مشکل مواجه شود.

۶-۲-(خدمات ایلام؛هلپر) ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر ارائه کند که با وارد کردن این کدها در برنامه، یا درصدی از هزینه خدمات کاسته یا درصدی از هزینه خدمات پس از آن به کاربر برگردانده ‌شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) اضافه می‌شود.

۷-۲- کاربر می‌پذیرد که اجازۀ انتقال یا فروش کد ها را به افراد دیگر ندارد. همچنین کاربر مجاز نیست این کدها را به صورت عمومی منتشر کند (حتی اگر(خدمات ایلام؛هلپر) در فضاهای عمومی این کد ها را منتشر کرده باشد) مگر اینکه(خدمات ایلام؛هلپر) رسماَ این اجازه را به آنها داده باشد.

۸-۲- کاربر می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که(خدمات ایلام؛هلپر) در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.

۹-۲- کاربر می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه خدمات به آنها داده می‌شود ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربران دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.

۱۰-۲- مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) به عهدۀ کاربر است.

۱۱-۲- کاربر مشتری متعهد می شود که زمان حضور و جنسیت متخصصین(خدمات ایلام؛هلپر) مورد نظر را از قبل اعلام کند تا سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) بتواند با برنامه ریزی و طبق درخواست مشتری متخصص(خدمات ایلام؛هلپر) را به محل اعزام کند.

۱۲-۲- کاربر متعهد می‌شود پس از اتمام خدمات از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجه استفاده از سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) ، از مشتریان یا متخصصین(خدمات ایلام؛هلپر) کسب کرده است هیچ‌گونه استفاده‌ای نکند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات مشتریان یا متخصصین در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین(خدمات ایلام؛هلپر) خواهد بود. همچنین کاربر متعهد می‌شود در طول انجام خدمت، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از مشتریان یا متخصصین در سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) ارائه شده است استفاده کند. استفادۀ کاربر از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.

۱۳-۲- با استفاده از سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) کاربر می‌پذیرد که در حین انجام خدمت، سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالاهای شخصی خود قرار ندهد و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات شخصی و یا محصولات متعلق به دیگران خودداری کند.

۱۴-۲-کاربر متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در هنگام استفاده از سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) می باشد.

۱۵-۲- کاربر می‌پذیرد که متن حریم شخصی(خدمات ایلام؛هلپر) را مطالعه کرده است و بندهای ان مورد قبول وی می باشد.

۱۶-۲- کاربر می‌پذیرد که سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) خدمات نظافت نیست بلکه تنها یک خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین مشتریان و متخصصین را جهت توافق بر انجام یک خدمت فراهم می‌کند. در سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) متخصص مختار است یک درخواست خدمت را بپذیرد یا رد کند، همچنین مشتری مختار است پس از ارسال درخواست خدمت، مشخص شدن متخصص و قبل از آغاز عزیمت متخصص به نقطه مبداء، خدمت را لغو کند یا خیر. لذا هر خدمتی که مشتری با متخصص انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل بین متخصص و مشتری در نظر گرفته شود.

۱۷-۲- خدمات(خدمات ایلام؛هلپر) ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که شرکت(خدمات ایلام؛هلپر) کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربر می‌پذیرد که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و(خدمات ایلام؛هلپر) مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.

۱۸-۲- کاربر مشتری می پذیرد که اسناد، مدارک و اشیای مهم و گرانبهای خود اعم از طلا، ارز، جواهرات و سایر اشیای قیمتی خود را بدون مواظبت در معرض کاربر(خدمات ایلام؛هلپر) قرار ندهد و بر نگهداری آنها نظارت داشته باشد. همچنین قبل از خروج متخصص تمامی لوازم منزل خود را کنترل نموده و هرگونه کاستی احتمالی را قبل از ترک متخصص اطلاع دهد. ۱۹-۲- متخصص(خدمات ایلام؛هلپر) بدیهی است که می پذیرد در حفظ و نگهداری تمامی اشیای منزل مشتری نهایت تلاش خود را بکند و در صورت هرگونه آسیب باید خود جوابگوی مشتری باشد.

۲۰-۲- کاربران پذیرفته اند که(خدمات ایلام؛هلپر) به عنوان یک نرم افزار عمل کرده و دو طرف را به هم معرفی و مرتبط می نماید. مسئولیت هرگونه آسیب به اموال طرفین بر عهده فرد خاطی بوده و طرفین می توانند در مراجع ذی صلاح حقوقی و قضایی علیه یکدیگر اقامه دعوی نمایند.

ماده ۳ ; حساب کاربری ۱-۳- کاربر با ثبت نام در سرویس (خدمات ایلام؛هلپر) می‌پذیرد که قوانین و مقررات(خدمات ایلام؛هلپر) را به صورت کامل مطالعه کرده و پذیرفته است. این قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کند، استفادۀ مستمر کاربران از(خدمات ایلام؛هلپر) به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.

۲-۳- برای استفاده از(خدمات ایلام؛هلپر) لازم است که هر کاربر یک حساب کاربری در اپلیکیشن(خدمات ایلام؛هلپر) بسازد. تنها افرادی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در(خدمات ایلام؛هلپر) کنند. برای استفاده از(خدمات ایلام؛هلپر) کاربر باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در نرم‌افزار(خدمات ایلام؛هلپر) ثبت کند ۳-۳- کاربر می‌پذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) وارد کند.

۴-۳- هر فرد تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان مشتری در(خدمات ایلام؛هلپر) داشته باشد.

۵-۳- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص در(خدمات ایلام؛هلپر) یا سایر خدمات مربوط به(خدمات ایلام؛هلپر) انجام می‌شود به عهدۀ کاربر است.

۶-۳- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربر است. در صورت مفقود یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ کاربر خواهد بود. ۷-۳- کاربر حق ندارد به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهد یا حساب خود را به فرد یا شرکت دیگری منتقل کند.

۸-۳- در شرایط خاصی ممکن است از کاربر برای استفاده از سرویس، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ سرویس به کاربر خودداری کند.

‌ماده ۴ – هزینه‌ها و پرداخت ۱-۴- کاربر می پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که کاربر به(خدمات ایلام؛هلپر) می‌پردازد وجود ندارد .

۲-۴- کاربر می‌پذیرد هزینۀ سرویس از قبل از طرف(خدمات ایلام؛هلپر) مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ سرویس نمی‌تواند داشته باشد.

۳-۴- پرداخت هزینۀ سرویس فقط از طریق روش‌هایی که توسط(خدمات ایلام؛هلپر) مشخص می‌شود، می تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از پرداخت اعتباری از داخل برنامۀ موبایل، پرداخت اینترنتی برای افزایش اعتبار و پرداخت نقدی به متخصص.

۴-۴- کاربر می‌پذیرد هزینۀ سرویس ارائه شده ممکن است بسته به ویژگی‌های سرویس ارائه شده از جمله نوع سرویس، زمان سرویس، مکان سرویس یا عوامل دیگر متغیر باشد.

۵-۴- کاربر می‌پذیرد که باید هزینۀ خدمت را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامه(خدمات ایلام؛هلپر) جهت پرداخت آنلاین به وجود بیاید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامه(خدمات ایلام؛هلپر) یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق اپلیکیشن فراهم نشود مشتری همچنان موظف به پرداخت هزینه خدمت خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی مشتری با دفتر شرکت(خدمات ایلام؛هلپر) یا روش‌های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که مشتری به هر دلیلی از جمله مشکلات اپلیکیشن پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ خدمت را از اعتبار کاربر در(خدمات ایلام؛هلپر) کسر کند.

۶-۴-کاربر می‌پذیرد هیچوقت درخواست به(خدمات ایلام؛هلپر) ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از سرویس (خدمات ایلام؛هلپر) را داشته باشد. کاربر مشتری اگر پس از ارسال درخواست سفر و پذیرش درخواست توسط یک متخصص ، درخواست را لغو کند، یا در مکان مشخص شده به عنوان محل انجام خدمت در زمان مشخص حضور پیدا نکند و متخصص(خدمات ایلام؛هلپر) اگر پس از قبول یک درخواست، درخواست را لغو کند یا پس از پذیرش درخواست در مکان مشخص شده به عنوان محل انحام خدمت حضور پیدا نکند شرکت می تواند بعلت عدم رعایت مقررات(خدمات ایلام؛هلپر) که منجر به عدم رعایت شهرت و اعتبارکاری او خواهد شد، هزینه‌ای به تشخیص خود به عنوان جریمه از اعتبار آنها کسر یا از کاربران وصول کند.

۷-۴- مشتری می‌پذیرد هر گونه تخریبی که در ابزار متخصص در نتیجه استفاده از سرویس با حساب کاربری وی ایجاد شود، مسئولیت تامین هزینه‌های مربوط به تعمیر، تعویض و غیره به عهده وی خواهد بود. در چنین مواردی(خدمات ایلام؛هلپر) حق دارد این هزینه‌ها را از اعتبار موجود در حساب(خدمات ایلام؛هلپر) مشتری کسر یا از وی وصول کند.

۸-۴- متخصصین(خدمات ایلام؛هلپر) متعهد می شوند که تقاضای هیچ گونه وجهی علاوه بر مقدار از پیش اعلام شده توسط نرم افزار نداشته باشند و هرگونه مطالبه وجه اضافه به هر عنوان ربطی به سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) ندارد.

۹-۴- کاربر مشتری نیازی به پرداخت هر گونه وجه اضافه به هر عنوان از قبیل کمک بلاعوض یا قرض و غیره ندارد و پرداخت اضافی به انتخاب شخصی او بوده و ربطی به(خدمات ایلام؛هلپر) ندارد.(خدمات ایلام؛هلپر) این پرداخت اضافه را به هیچ عنوان تایید یا تشویق نمی کند و از کاربر مشتری می خواهد که این موارد را حتما به(خدمات ایلام؛هلپر) اطلاع دهد. ‌‌ماده ۵ – مسئولیت کاربران(خدمات ایلام؛هلپر) ۱-۵- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران مشتری و متخصص که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام انجام خدمت) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربر) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و(خدمات ایلام؛هلپر) هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و(خدمات ایلام؛هلپر) می‌تواند ضمن غیر فعال کردن متخلف، از طریق مراجع صالح اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی(خدمات ایلام؛هلپر) بعمل آورد.

۲-۵- هر گونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار(خدمات ایلام؛هلپر) شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی و(خدمات ایلام؛هلپر) حق غیر فعال نمودن کاربر و اقدام قانونی علیه وی را جهت مطالبه خسارت و احقاق حقوق قانونی خود خواهد داشت.

۳-۵- متخصصین(خدمات ایلام؛هلپر) متعهد می‌شوند حتما از قطعات مورد تایید سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) استفاده نمایند و مهم است تنها از علایم و اقلام سازمانی استفاده کنند که توسط(خدمات ایلام؛هلپر) تهیه و در اختیار انها گذاشته شده است (لباس کار یا ابزار نظافت) و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران مشتری و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ متخصص بوده و در صورت لزوم(خدمات ایلام؛هلپر) به قطع سرویس با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به(خدمات ایلام؛هلپر) خواهد بود.

۴-۵- مسئولیت رعایت همۀ قوانین و مقررات کشوری برعهدۀ متخصصین(خدمات ایلام؛هلپر) است. ماده ۶ ;

مسئولیت(خدمات ایلام؛هلپر) ۱-۶-(خدمات ایلام؛هلپر) با تمام امکانات خود از جمله واحدهای خدمات مشریان ۲۴ ساعته، واحد صدای مشتریان و میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائۀ و استفادۀ خدمات(خدمات ایلام؛هلپر) بین کاربران و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند.

۲-۶-(خدمات ایلام؛هلپر) با استفاده از نظارت‌های خود تلاش می‌کند سرویس با کیفیت به کاربران، سلامت ، زمان ارائۀ سرویس و یا کیفیت و سلامت محصولاتی که با استفاده از سرویس‌های(خدمات ایلام؛هلپر) خریداری شود ارائه دهد. ۳-۶-(خدمات ایلام؛هلپر) تلاش خود را جهت استفاده از سرویس ارائه شده توسط کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکه تلفن‌همراه و …) نخواهد داد.

۴-۶- تمامی اطلاعات کاربران بعنوان اطلاعات محرمانه نزد(خدمات ایلام؛هلپر) محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام صالح.

۵-۶- چنانچه هر یک از کاربران(خدمات ایلام؛هلپر) در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق واحدهای خدمات مشتریان ۲۴ ساعته و صدای مشتریان(خدمات ایلام؛هلپر) مطرح و(خدمات ایلام؛هلپر) پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.

۶-۶- جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات (خدمات ایلام؛هلپر) و استفاده از اپلیکیشن های مشتری و متخصص، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط(خدمات ایلام؛هلپر) در اپلیکیشن قرار داده شده است و اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات(خدمات ایلام؛هلپر) آشنا شوند. همچنین همکاران ما در واحد خدمات مشتریان به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی هر گونه ابهام و سؤال کاربران هستند. ‌ماده ۷ – شرایط وسائل همراه کاربر بشرح زیر است:

۱-۷- وسایلی که مشتری نباید در محل داشته باشد عبارت است از مواد منفجره، محترقه، مواد سمی، اسیدی، بیماری زا و بد بو، مایعات و جامدات اتش زا و سوختی، مواد و وسایل رادیواکتیو.

۲-۷- وسایلی که متخصص نباید در محل داشته باشد عبارت است از مواد منفجره، محترقه، مواد سمی، اسیدی، بیماری زا و بد بو، مایعات و جامدات اتش زا و سوختی، مواد و وسایل رادیواکتیو، هر گونه سلاح گرم و سرد و مواد مخدر و مشروبات الکلی و هر مواد دیگری که نامتعارف یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

۳-۷- درخواست خدمت بدون حضور مشتری (مالک یا مستاجر یا وکیل ایشان) توسط کاربر(خدمات ایلام؛هلپر) ممنوع است و کاربر حق درخواست و انجام خدمت را نخواهد داشت، در صورت عدم رعایت، همۀ مسئولیت‌های ناشی از این تخلف برعهدۀ اقدام کنندگان آن است و(خدمات ایلام؛هلپر) حق دارد نسبت به قطع دسترسی اقدام و مبادرت به پیگیری قانونی از جمله مطالبۀ خسارت از شخص متخلف کند. ‌ماده ۸ ; موارد فنی ۱-۸- کاربر حق ندارد هیچ‌گونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای(خدمات ایلام؛هلپر) شامل دیکامپایل (Decompile) ، مهندسی معکوس (Reverse Engineering) یا فعالیت‌های مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.

۲-۸- کاربر مجاز نیست با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) را روی سرورهای دیگر ارائه کند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار(خدمات ایلام؛هلپر) یا در روش ارائۀ سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

۳-۸- کاربر حق ندارد برنامه یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی سرویس اجرا کند.

۴-۸-کاربر حق ندارد هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) یا سرویس های مرتبط با(خدمات ایلام؛هلپر) انجام دهد.

‌ماده ۹ ; محتوای تولید شده توسط کاربران خدمات ایلام؛هلپر ممکن است گاهی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، برنامه موبایل و یا سایر بخش‌های این سرویس عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این شکل در سرویس ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود اما با ثبت آنها در سرویس‌های مرتبط به(خدمات ایلام؛هلپر) کاربران این حق را به(خدمات ایلام؛هلپر) می‌دهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین(خدمات ایلام؛هلپر) مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص یا شرکت‌های دیگر منتقل کند. ‌ماده ۱۰ ; قطع سرویس خدمات ایلام؛هلپر در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (متخصص(خدمات ایلام؛هلپر) یا مشتری) می‌تواند برای شرکت یا سایر مشتریان یا متخصصین خطرناک باشد یا مطلوب نباشد حق حذف دسترسی کاربر مذکور به سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) را دارد.

‌ماده ۱۱ ; توافق از راه دور ۱-۱۱-کاربر توافق می‌کند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به(خدمات ایلام؛هلپر) ، از طریق سیستم رایانه‌ای(خدمات ایلام؛هلپر) بعمل آید و کاربر ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کند.

۲-۱۱- مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربر برعهدۀ کاربر بوده و کاربر ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.

۳-۱۱- کاربر می‌پذیرد هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف(خدمات ایلام؛هلپر) به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.

۴-۱۱- کاربر با عضویت در سرویس(خدمات ایلام؛هلپر) قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سیستم رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کند.

بازگشت