کانال سازی و دریچه

ساخت کانال های سرمایشی و گرمایشی


پس از ثبت سفارش کارشناسان ما با شما تماس میگریند و شماره و اطلاعات تماس شما هم برای پیمانکار ارسال میشود . کارشناسان ما به طور دقیق روند و اجرای سفارش را مورد بررسی قرار میدهند تا کاری نا تمام نماند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید
۰۲۱-۲۲۸۹۴۳۷۳

کانال سازی و دریچه قیمت کانال کشی هر متر مربع ورق 60 5 ± 75 هزار تومان
کانال سازی و دریچه قیمت کانال کشی هر متر مربع ورق 75 5 ± 90 هزار تومان
کانال سازی و دریچه قیمت کانال کشی هر متر مربع ورق 1 15 ± 170 هزار تومان
کانال سازی و دریچه قیمت کانال کشی هر متر مربع ورق 1 15 ± 170 هزار تومان
ثبت درخواست برگشت